Naslov Subjektivizacija slovenske blogosfere
Avtor Andreja Koren
Leto 2009
Mentor izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič
Datum vnosa 28.10.2010, 12:41
Povzetek

Dokaj nova oblika komunikacije preko interneta je blog, ki je v zadnjih letih osvojil tudi Slovenijo. Blog je spletno mesto, preko katerega posameznik svetu sporoča, kaj se dogaja v njegovem življenju, podaja zanimive in uporabne informacije ali pa podaja kritiko družbe. Lahko tudi vse troje. Naloga najprej definira blog in opiše njegove značilnosti. Blog umesti v komunikacijskem procesu, najprej v računalniško posredovani komunikaciji, nato definira njegove diskurzivne vidike ter primerja blogosfero z javno sfero. Analiza se osredotoči na slovensko blogosfero, ki iz dneva v dan raste. Po zadnjih podatkih imamo v Sloveniji skorajda že 70.000 blogov. Glavni cilj naloge pa je ugotoviti, v kolikšni meri in če sploh je slovenska blogosfera subjektivizirana, ali torej v slovenski blogosferi prevladujejo subjektivni blogi. Subjektivne bloge prepoznamo po načinu podajanja informacij in po samih informacijah. Subjektivni blogi so namreč osebni spletni dnevniki, ki blogerju omogočajo samoizražanje. Naloga ugotavlja tudi, kdo piše subjektivne bloge in na katerih spletnih mestih jih objavlja.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

komunikacija, blog, subjektivni blog, slovenska blogosfera

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)