Naslov Podporne tehnologije za starejše
Avtor Zala Primožič
Leto 2009
Mentor izr. prof. dr. Valentina Hlebec; Somentorica: asist. dr. Vesna Dolničar
Datum vnosa 30.10.2010, 19:30
Povzetek

Prebivalstvo sveta se intenzivno stara. Delež starejših od 65 let nevzdržno narašča tudi v Sloveniji. Populacijski problemi, ki so povezani s staranjem in starostjo, so vse bolj prisotni in očitni. Želje starih ljudi, da ostanejo kar najdlje v poznanem domačem okolju in ohranijo svojo samostojnost, prezasedenosti domov za starejše, preobremenjenost javnih blagajn in spremenjene družbene razmere silijo družbe k iskanju novih poti v skrbi za staro in starajoče se prebivalstvo. Kot ustrezna rešitev se nakazujejo predvsem storitve, ki temeljijo na informacijskih in telekomunikacijskih rešitvah - podporne tehnologije za starejše, ki imajo potencial za bolj učinkovito in kakovostno zadovoljevanje potreb starih oseb. Uporaba podpornih tehnologij lahko ob ustreznem pristopu prinese posredne in neposredne koristi vsem vključenim: starostnikom, svojcem, skrbnikom ter državi in družbi v celoti. V diplomskem delu so predstavljene podporne tehnologije za starostnike, podrobneje obravnavano in kritično ovrednoteno pa je stanje obstoječih podpornih tehnologij v Sloveniji.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

starostniki, podporne tehnologije, informacijsko - komunikacijska tehnologija

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)