Naslov Analiza spletnega socialnega omrežja MySpace: "Top Friends"
Avtor Špela Valand
Leto 2009
Mentor izr. prof. dr. Andrej Mrvar; Somentorica: izr. prof. dr. Tina Kogovšek
Datum vnosa 30.10.2010, 19:56
Povzetek

Vse bolj pomembna in pogosteje uporabljena metoda raziskovanja, postaja analiza socialnih omrežij, pri kateri gre za opazovanje relacij med enotami. Namen diplomskega dela je tako s pomočjo omenjene metode analizirati izbrano spletno socialno omrežje. Med uporabniki Interneta pa spletna socialna omrežja postajajo vse bolj priljubljena storitev spleta druge generacije, kar se odraža tudi na vsak dan večjem številu uporabnikov le teh. Analizirano omrežje je del spletnega socialnega omrežja MySpace, sestavljeno iz uporabnikovih seznamov najvišje uvrščenih prijateljev, kar je tudi razlog za izbor le tega, saj si uporabniki stike za seznam izberejo sami. Omenjeno omrežje je analizirano s pomočjo programa Pajek, s katerim iščem pomembne enote omrežja in njegove lastnosti, pozornost pa bom namenila predvsem razlikam med spoloma. Na podlagi analize ugotavljam, da so ženske izstopajoče enote omrežja in da med spoloma ni večjih razlik v izbiranju stikov seznama najvišje uvrščenih prijateljev, kar povezujem z drugačnim pojmovanjem prijateljstva v fizičnem in virtualnem svetu, kjer obstajajo večinoma šibke socialne vezi.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

analiza socialnih omrežij, spletna socialna omrežja, MySpace, seznam najvišje uvrščenih prijateljev, Pajek

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije (954)