Naslov Mladi in spremembe storitev mobilne telefonije: primer operater Si.mobil
Avtor Valentina Čeplak
Leto 2010
Mentor izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič
Datum vnosa 07.01.2011, 16:33
Povzetek

Storitve mobilne telefonije so z razvojem tehnologije napredovale v taki smeri, da ljudem omogočajo vedno nove oblike interakcije in komunikacije. Interpretacija in označevanje mobilnega telefona, kot kulturnega objekta, ima za različne starostne, razredne skupine in spol, drugačne pomene. Med najbolj intenzivne uporabnike mobilnih storitev danes štejemo referenčno skupino mladih, za katere je poleg mikrokoordinacije (instrumentalne rabe), izjemnega pomena tudi hiperkoordinacija, ki vključuje ekspresivno rabo mobilne telefonije. Ob povečevanju števila ponudnikov storitev mobilne telefonije, imajo posamezniki dovolj izbire, da najdejo sebi primerno ponudbo. Tako se morajo operaterji zavedati pomembnosti zadovoljnih uporabnikov in kakovostnih storitev, saj je danes število uporabnikov in posledično uspeh podjetja odvisen prav od upoštevanja želja in potreb svojih strank.

Skozi delo na teoretskem nivoju odpiramo različne vidike razvoja in sprememb storitev mobilne telefonije na eni strani ter življenjske stile, trende in nakupovalne navade mladih na drugi strani. Na podlagi sekundarnih podatkov odkrivamo odnos med mladimi uporabniki in ponudnikom storitev mobilne telefonije, operaterjem Si.mobil. O odnosu in vplivu mladih na spremembe storitev mobilne telefonije se tudi sami skušamo prepričati s pomočjo poglobljenih intervjujev v empiričnem delu.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

storitve mobilne telefonije, mladi, operater Si.mobil

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)