Naslov Spletne skupnosti kot orodja odnosov z javnostmi
Avtor Tamara Hozjan
Leto 2010
Mentor doc. dr. Tanja Kamin
Datum vnosa 08.01.2011, 01:02
Povzetek

Diplomsko delo se ukvarja z vprašanjem učinkovitosti družbenih medijev za odnose z javnostmi, zlasti pa spletnih skupnosti. Z vstopom v internetno okolje se spreminja praksa odnosov z javnostmi. Internet je hkrati medij in družbeni prostor, kjer se oblikujejo spletne skupnosti. Te temeljijo na interakciji med sodelujočimi, preko katere se oblikujejo odnosi, skupna zavest, občutek pripadnosti, moralne odgovornosti do skupnosti in solidarnosti. Spletne skupnosti se manifestirajo preko družbenih medijev, med katere sodijo tudi družabna omrežja. Za organizacije je pomembno, da v teh medijih proaktivno delujejo, se pridružujejo pogovorom in jih spodbujajo. Poleg tega lahko v okviru odnosov z javnostmi v spletnih skupnostih izvajamo še druge aktivnosti kot so zbiranje povratnih informacij, reševanje konfliktov, podpora potrošnikom, kar je možno opaziti tudi v spletnih skupnostih podjetja mimovrste=), ki so predstavljene v študiji primera. Študija primera kaže, da so spletne skupnosti lahko učinkovito orodje odnosov z javnostmi, saj podjetje preko njih gradi in ohranja odnose s svojimi ciljnimi skupinami preko pogovorov. Podjetje lahko sledi načelom modela dvosmernih simetričnih odnosov z javnostmi. Tako povečuje stopnjo interakcije, stopnjo vključenosti v blagovno znamko, hkrati pa vzpostavi sekundarni kanal za podporo potrošnikom in pridobiva podatke za raziskave.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

odnosi z javnostmi, družbeni mediji, spletne skupnosti, študija primera mimovrste=)

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)