Naslov Spletno virusno tržno komuniciranje
Avtor Bojan Popović
Leto 2010
Mentor doc. dr. Tanja Kamin
Datum vnosa 08.01.2011, 03:02
Povzetek

Splet postaja v današnjem času vse bolj zasičen s tržnokomunikacijskimi sporočili, zaradi česar imajo uporabniki spleta vedno bolj negativno mnenje o tovrstnih vsiljenih sporočilih. Posledično so se pričele pojavljati vedno večje težnje po razvoju novih, manj očitnih oblik spletne tržne komunikacije. Z razvojem spleta 2.0, s pomočjo katerega so se nekoč pasivni uporabniki razvili v aktivne soustvarjalce vsebin, ter nastankom spletnih družbenih omrežij, se je razvilo tudi spletno virusno tržno komuniciranje, ki ga preučujem v nalogi. Le-to temelji na izmenjavanju tržnokomunikacijskih sporočil med uporabniki samimi, predvsem preko spletnih družbenih omrežij, ki so že sama po sebi narejena na osnovi virusnega komuniciranja, saj temeljijo na takojšnjem prenosu informacij po omrežju. Poleg tega so družbena omrežja tudi povezana med seboj, zaradi česar se sporočila širijo tudi med omrežji, posledično pa stik uporabnikov s tržnokomunikacijskim sporočilom eksponentno narašča in vsebina dosega vedno večje število uporabnikov. V raziskovalnem delu naloge na podlagi študije primera analiziram najuspešnejšo slovensko spletno virusno vsebino, videoposnetek Africa vokalnega zbora Perpetuum Jazzile, in na podlagi analize opredelim dejavnike, ki so ključni za razumevanje in uspešno izvedbo spletnega virusnega tržnega komuniciranja.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

spletno virusno tržno komuniciranje, študija primera, Perpetuum Jazzile, spletna družbena omrežja

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)