Naslov Organizacijski blog kot sredstvo eksternega organizacijskega komuniciranja
Avtor Helena Tušek
Leto 2010
Mentor red. prof. dr. Borut Marko Lah
Datum vnosa 08.01.2011, 03:12
Povzetek

Hiter razvoj spleta 2.0 in družbene spremembe so prinesli tudi nagel razvoj blogov, ki pa so jih organizacije začele v večjem obsegu uporabljati šele po 2. maju 2005, ko je revija Business Week objavila naslovno zgodbo »Blogs will change your business«. Od takrat so se razvile številne oblike organizacijskih blogov, ki se med sabo razlikujejo po vsebini, trajanju delovanja, namenu, ciljih in načinu upravljanja. Vsem pa je skupno, da omogočajo neposredni nagovor deležnikov organizacije in dialog z njimi, kar organizaciji prinese boljši vpogled v mnenja ciljnih skupin ter možnost vzpostavljanja in grajenja odnosov. Vzpostavljanje učinkovitih organizacijskih blogov lahko zahteva malo finančnih sredstev, vendar relativno veliko časa. Blogi so lahko ob tehtnem strateškem načrtovanju in dobri izvedbi odlično sredstvo eksternega organizacijskega komuniciranja, ki organizacijo približa njenim deležnikom, poveča ugled ter prinese večjo lojalnost organizaciji in njenim izdelkom.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

organizacijski blog, eksterno tržno komuniciranje, Kino Otok, blog marketing

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)