Naslov Dejavniki uspešnosti delovanja spletnih skupnosti: pristop večnivojske analize
Avtor Nejc Bergant
Leto 2010
Mentor Doc. dr. Gregor Petrič
Datum vnosa 22.02.2011, 00:52
Povzetek

V literaturi o spletnih skupnostih se pojavljajo različne komponente, ki so pomembne za njihov obstoj, kontinuiteto in uspešno delovanje. Med njimi je pogostokrat izpostavljeno zaupanje, ki zagotavlja obstojnost in kontinuiteto ter preprečuje morebitne konflikte in trenja med člani spletne skupnosti. Magistrska naloga skuša tako na inovativen in svojstven način integrirati obstoječa teoretska izhodišča uspešnosti delovanja spletnih skupnosti, hkrati pa z inovativnim metodološkim pristopom preveriti in izpostaviti dejavnike, ki vplivajo na razvoj zaupanja na osnovi večnivojskega načrta. Z metodološkega stališča je torej uporaba večnivojske analize povsem upravičena, če ne celo edini veljavni pristop, saj upošteva učinke dejavnikov uspešnosti delovanja skupnosti na nižjem - individualnem nivoju, kakor tudi na višjem - strukturnem nivoju. Med individualnimi dejavniki so izpostavljene psihosocialne karakteristike posameznih članov, med strukturnimi dejavniki, pa so izpostavljene odločitve upravljavcev s katerimi lahko regulira vedenje posameznikov, in s tem vpliva, da delujejo v skladu s pričakovanji spletne skupnosti. Empirična analiza poteka na osnovi sekundarnih virov oziroma podatkov, ki so bili zbrani v okviru Raziskave družbene dinamike slovenskih spletnih forumov. Na osnovi teoretičnih izhodišč bomo izpeljani pojasnjevalni model preverjali s pristopom večnivojske analize, ki je za tovrstna raziskovalna vprašanja verjetno najbolj veljavna, a hkrati redko uporabljena metoda na področju spletnih skupnosti. Rezulatati večnivojske analize implicirajo, da imajo na individualnem nivoju največji vpliv na razvoj zaupanja posameznikovi motivi, zaznava pozitivnih sankcij in prepoznavnost članov, medtem ko na strukturnem nivoju pravila, vsebinska usmerjenost in izpostavljenost spletne skupnosti.

Podrobnosti

Magistrsko delo >>

Ključne besede

spletne skupnosti, zaupanje, dejavniki uspešnosti, večnivojska analiza

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)