Naslov Tržno komuniciranje z mladimi: primer Itak
Avtor Tina Šarčević
Leto 2009
Mentor doc. dr. Mihael Kline
Datum vnosa 30.03.2011, 01:10
Povzetek

Mladi so tesno povezani s spremembami v širši družbi, kjer prihaja do prevlade informacijske, postindustrijske in urbanizirane družbe, razmaha potrošništva, hitrega razvoja novih tehnologij in sredstev množičnega komuniciranja. Vse te spremembe, še zlasti pa internet in razvoj tehnologije, bistveno vplivajo na današnje življenjske stile, spremenjene življenjske navade in medijsko potrošnjo mladih.

Mladi kot potrošniki veljajo za specifično in težko ulovljivo ciljno skupino, ki vse manj spremlja klasične medije in vse več časa posveča internetnim vsebinam. Zaradi njihovega skeptičnega odnosa do tradicionalnega oglaševanja je potrebno tržna sporočila na nevsiljiv način integrirati v njihove kulturne prakse, ter jim s tem približati blagovno znamko tako, da postane del njihovega življenja. Mladim se je potrebno približati tam, kjer se zadržujejo, pri tem pa klasična orodja tržnega komuniciranja nadgraditi z inovativnimi komunikacijskimi pristopi, ki so oblikovani premišljeno in v skladu s specifičnimi značilnostmi mladih.

V praktičnem delu diplomskega dela je predstavljen in kritično ocenjen slovenski primer tržnega komuniciranja s ciljno skupino mladih, ki ga je družba Mobitel izvedla za svojo ponudbo pod blagovno znamko Itak.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

mladi, subkulture, tržno komuniciranje, internet, inovativni komunikacijski pristopi

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)