Naslov Tržno komuniciranje hrane otrokom na spletu
Avtor Špela Sila
Leto 2009
Mentor doc. dr. Tanja Kamin
Datum vnosa 30.03.2011, 01:13
Povzetek

Dandanes uporaba interneta še vedno narašča, uporablja ga tudi vse več otrok. Raziskava v okviru projekta »EU Kids Online« je pokazala, da internet uporablja že 75 % evropskih otrok, starih med 6 in 17 let. Zaradi razširjenosti uporabe interneta med otroki so tudi ti postali pomembna ciljna skupina tržnikov. V diplomskem delu se bom osredotočila na trženje hrane otrokom, ki jo podjetja tržijo preko svoje spletne strani, v ta namen pa so razvila številne tehnike – računalniške igrice, snemljive melodije, pobarvanke, nagradne igre … V diplomski nalogi je predstavljena analiza nekaterih spletnih strani korporacije McDonald's v različnih državah. Osnovna predpostavka je, da korporacija svojo blagovno znamko trži z enotno globalno kampanjo. Rezultati analize kažejo, da McDonald's svojo blagovno znamko otrokom v različnih državah trži na podoben način, spletne strani pa so namenjene promociji blagovne znamke in ne korporativnemu komuniciranju. Pri promociji blagovne znamke otrokom je ključni element zabava, pri tem imajo še posebej pomembno vlogo spletne igrice. Pri obisku McDonald'sovih spletnih strani pa so otroci pogosto izpostavljeni razkrivanju osebnih informacij, kar je tudi sicer najpogostejše tveganje, ki so mu otroci izpostavljeni na internetu.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

tržno komuniciranje na spletu, otroci, internet, spletna stran

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)