Naslov Primerjava ekspertnih shem za testiranje anketnih vprašalnikov
Avtor Teja Cerar, Nina Konavec
Leto 2010
Mentor izr. prof. Valentina Hlebec
Datum vnosa 29.07.2011, 14:11
Povzetek

Pri oblikovanju anketnih vprašalnikov, ki so ključnega pomena za družboslovno raziskovanje, se uporablja ekspertna evalvacija. Temelji na prepoznavanju težav v vprašanjih in odpravljanju le-teh. Eksperti si pri ocenjevanju tehničnega in vsebinskega vidika vprašalnika pomagajo z ekspertnimi shemami z namenom oblikovanja čim bolj razumljivih vprašanj. V diplomskem delu smo obravnavali švedsko Check list shemo ter QACS shemo, ki se v svoji zasnovi razlikujeta med seboj. Shemi smo za primerjavo preizkusili na različnih vprašalnikih. Glavni namen naloge je ugotoviti, ali eksperti na različen način uporabljajo shemi oziroma katera shema je lažja za uporabo. Zanimalo nas je, s katero shemo eksperti zaznajo največ vsebinskih ali strukturnih napak. Diplomsko delo sestoji iz teoretičnega dela z opisom procesa oblikovanja anketnega vprašalnika, pomena ekspertne evalvacije ter obravnavani shemi. Sledi analitični del, kjer smo uporabili Friedmanov test, s katerim smo ugotavljali, ali so eksperti shemi uporabljali na podoben način. Celoten analitičen del se nanaša na raziskovanje kvalitativne in kvantitativne zaznave napak v posameznih vprašanjih, ki so jih eksperti odkrili z uporabo Check list in QACS sheme. Ugotavljamo, da ne moremo trditi, katera shema je boljša za uporabo, saj so podatki le na primeru dveh vprašalnikov ustrezali pogojem primerljivosti obeh shem. Potrebne bi bile dodatne raziskave kakovosti ekspertnih shem.

 

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

 

Ključne besede

primerljivost ekspertnih shem, švedska Check list shema, QACS shema, ekspertna evalvacija, Friedmanov test

 

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)