Naslov Obravnavanje nacionalnih tajnih podatkov v informacijsko - komunikacijskem sistemu
Avtor Mojca Kovač
Leto 2010
Mentor doc. dr. Uroš Svete, somentor: asis. dr. Matej Kovačič
Datum vnosa 29.07.2011, 14:20
Povzetek

V prvem delu diplomske naloge so predstavljeni nekateri pravni viri Republike Slovenije, ki določajo obravnavanje tajnih podatkov v informacijsko - komunikacijskem sistemu. Drugi, analitični del pa navaja predvsem bolj specifične primere samega obravnavanja tajnih podatkov v skupnem IKS. Predstavljeni so tudi določeni vidiki in standardi, ki urejajo to področje v RS. V samem uvodu je opredeljen pojem varnosti, tajnosti in tajnega podatka ter informacijsko - komunikacijskega sistema. Jasno je zastavljen tudi cilj diplomske naloge, ki izpostavlja trenutno problematiko med sodelovanjem med nacionalnimi organi in navaja potrebo po enotnem IKS. V osrednjem besedilu je bolj podrobno predstavljeno trenutno stanje IKS v RS in delovanje organov, ki so v povezavi z njim. Mnenja intervjuvancev, ki so povezani v sam sistem delovanja pa predstavljajo nekatere vidike in odprta vprašanja, ki jih je v Republiki Sloveniji še potrebno rešiti. Navedeno je tudi trenutno stanje sodelovanja med nacionalnimi organi ter izpostavljene nekatere pomanjkljivosti, katere so prisotne zaradi trenutnega stanja v državi.

 

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

 

Ključne besede

Nacionalni tajni podatki, varnostna kultura, obravnavanje nacionalnih tajnih podatkov, informacijsko - komunikacijski sistem

 

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)