Naslov Kraja intelektualne lastnine na spletu
Avtor Ana Milovanović
Leto 2011
Mentor doc. dr. Gregor Petrič; somentor: asist. dr. Matej Kovačič
Datum vnosa 16.11.2011, 18:49
Povzetek

Množično digitalno piratstvo se je začelo z uporabo interneta. Da bi zmanjšali razširjenost piratstva, so se širom razvitega sveta morali na to odzvati, s čimer bi preprečili gospodarsko škodo, ki jo je, oziroma bi jo naj, načelo piratstvo. Diplomska naloga je prikaz, s kakšnimi zakoni in ukrepi se je avtorsko pravo odzvalo na digitalno piratstvo, zato temelji predvsem na ponazoritvi avtorskega prava skozi njegov razvoj, razvoj zakonodaje ter uvajanje tehnoloških ukrepov, pri tem pa mislim predvsem na DRM tehnologijo (ang. Digital Rights Management), ki je skupek tehnologij, ki bi naj omejile dostop in uporabo računalniških datotek, oziroma digitaliziranih vsebin. Za lažjo ponazoritev tega se opiram na primere, ki se kažejo skozi prakso uporabnikov interneta, in sicer kako DRM tehnologija vpliva na uporabo različne programske opreme. Ključnega pomena za razumevanje digitalnega piratstva je pojasnitev, kako in na kakšen način do tega prihaja, zato naloga zajema tudi prikaz delovanja in sam razvoj »P2P« omrežij, ki so glavno orodje za krajo intelektualne lastnine na spletu.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

digitalno piratstvo, avtorsko pravo v digitalnem okolju, tehnološki ukrepi, DRM, intelektualna lastnina.

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)