Naslov Digitalni razkorak – mobilna telefonija
Avtor Marcel Kralj
Leto 2011
Mentor doc. dr. Katja Lozar Manfreda
Datum vnosa 22.11.2011, 21:33
Povzetek

Penetracije informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) so med različnimi družbenimi skupinami lahko porazdeljene neenakomerno. Nastane t. i. digitalni razkorak, ki se nanaša na razlike glede možnosti dostopa do IKT ter njihove uporabe. V diplomski nalogi se posvečamo ravno tej problematiki, kjer na primeru Slovenije proučujemo digitalni razkorak v mobilni telefoniji. Lastništvo mobilne telefonije primerjamo med različnimi sociodemografskimi skupinami in ugotavljamo, kateri sociodemografski dejavniki (spol, izobrazba, dohodek, zakonski stan, zaposlitveni status, tip naselja itd.) vplivajo na posedovanje mobilne telefonije. Z analizo dveh časovnih obdobij pridobimo tudi vpogled v dinamiko digitalnega razkoraka in preverjamo, ali se vpliv sociodemografskih dejavnikov s časom spremeni. V ta namen smo opravili sekundarno analizo podatkov raziskave European Social Survey (ESS), v okviru katere smo poleg bivariatne analize uporabili tudi metodo CHAID in logistično regresijo. Ugotovili smo, da leta 2008 na posedovanje mobilne telefonije vpliva starost, število let šolanja, mesečni dohodek gospodinjstva, velikost gospodinjstva, tip naselja, metoda CHAID pa opozori tudi na vpliv prisotnosti otroka v gospodinjstvu in zakonskega stanu. Med drugim tudi spoznamo, da se vpliv sociodemografskih dejavnikov na posedovanje mobilne telefonije v obdobju dveh let spremeni, nekateri dejavniki celo ne vplivajo več.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

digitalni razkorak, mobilna telefonija, sociodemografski dejavniki, European Social Survey.

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - dostop do interneta (20)