Naslov E-orodja: tehnična stran e-volitev
Avtor Marko Simončič
Leto 2011
Mentor izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič; Somentor: asist. dr. Matej Kovačič
Datum vnosa 04.12.2011, 17:27
Povzetek

Že nekaj časa živimo v informacijski družbi, kjer tehnologija igra pomembno vlogo in počasi prevzema vajeti človekovega pomočnika, brez katerega si življenja kmalu ne bomo mogli več predstavljati. Tehnologija nam lahko nudi pomoč tudi pri širših družbenih zadevah. Menim, da lahko informacijsko komunikacijska tehnologija spodbudi državljane različnih držav k večjemu sodelovanju v volilnih procesih in sprejemanju političnih odločitev. Bliskovit razvoj tehnologije nam že omogoča e-upravo, ki jo tudi v Sloveniji lahko s pridom izkoriščamo. V diplomski nalogi sem
opredelil pojem e-participacije in na kratko opisal oblike e-orodij. Najbolj sem se osredotočil na najpomembnejšo obliko e-orodij, t.j. e-volitve. Rdeča nit moje diplomske naloge je bilo raziskovalno vprašanje: »Ali so e-volitve v Sloveniji tehnično izvedljive in na kakšen način ter kako je s tem v drugih državah?«. Najprej sem se lotil raziskovanja primerov že izvedenih elektronskih volitev v drugih državah. Zanimalo me je, kako so e-volitve uspele na državnozborskih volitvah v Estoniji, na volitvah v Nemčiji in na Nizozemskem, čigar e-volitve sem podrobneje predstavil. Zadnji del moje diplomske naloge je posvečen pridobivanju argumentov za oziroma proti izvedbi e-volitev v Sloveniji. Vsi argumenti se nanašajo bolj na tehnično možnost izvedbe e-volitev, pravni in družboslovni vidik pa bom prepustil drugim strokovnjakom.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

e-orodja, e-volitve, tehnologija, izvedba volitev

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - e-uprava & e-demokracija (41)