Naslov Informacijska varnost v Republiki Sloveniji
Avtor Marko Kojc
Leto 2011
Mentor redni prof. dr. Marjan Malešič; Somentor: docent dr. Uroš Svete
Datum vnosa 07.12.2011, 16:59
Povzetek

Tehnološki in tehnični razvoj ter pojav mnogih uporabnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij je omogočil današnji družbi velik razvoj in napredek, s čimer je le-ta postala omrežena. Omrežja, informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) in predvsem internet imajo mnoge uporabne lastnosti tako za državo kot tudi za gospodarstvo in posameznike. IKT se pojavlja v vlogi nosilca družbene moči in kot točka velike ranljivosti sodobnih družb. V diplomski nalogi obravnavam teoretske in praktične pristope k obravnavanju informacijske varnosti. Sistematično predstavljam naddržavni nivo – EU, državni nivo in nivo gospodarskega družbenega podsistema. Zaradi specifik IKT in sodobnih asimetričnih groženj je država pri zagotavljanju varnosti na svojem ozemlju primorana v sodelovanje z EU in s pomembnimi družbenimi podsistemi. Diplomsko delo s pomočjo teorije in praktičnih primerov pojasnjuje interes treh obravnavanih nivojev po zagotovitvi informacijske varnosti.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

varnost, informacijska varnost, interes, koncept omrežne in informacijske varnosti, varnostna politika.

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)