Naslov Ovrednotenje spletnega oglaševanja z vidika blagovne znamke
Avtor Jasna Potisek
Leto 2011
Mentor red. prof. dr. Vasja Vehovar
Datum vnosa 10.12.2011, 11:21
Povzetek

Interakcija med sodobnimi potrošnikom in blagovno znamko se v vedno bolj digitaliziranem svetu korenito spreminja, saj se zaradi vedno večje penetracije interneta spreminjajo tako načini rabe medijev kot tudi nakupovalne navade potencialnih potrošnikov. Če želi blagovna znamka ostati relevantna tudi za vedno bolj interaktivnega potrošnika, potem ne more spregledati nespornega dejstva, da je spletno oglaševanje postalo nepogrešljivo tudi za gradnjo in prepoznavnost blagovne znamke. Kljub temu, da so se investicije v spletno oglaševanje v zadnjih treh letih vsaj podvojile, pa ostaja delež spleta v celotnem oglaševalskem proračunu še vedno smešno majhen. Navedli bomo izsledke že izvedenih relevantnih raziskav in kritično ovrednotili nekatere polemike, ki se odvijajo v strokovnih krogih v zvezi s pomembnostjo spleta kot medija, ki lahko poveča vrednost blagovne znamke. Teoretična spoznanja smo uporabili v raziskovalnem delu, kjer smo izvedli spletno oglaševalsko akcijo za blagovno znamko Paysafecard in nato analizirali ali je bilo oglaševanje učinkovito pri povečanju vrednosti blagovne znamke v očeh potencialnih potrošnikov.

Temeljno vprašanje, ki nas bo spremljajo torej je: »Kaj splet prinaša blagovnim znamkam, kjer je vse oddaljeno samo en klik od nas? »

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

blagovna znamka, spletno oglaševanje, tržne raziskave, analiza

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - IKT tehnologije (65)