Naslov Vpliv družbenih medijev na prakso odnosov z javnostmi
Avtor Suzana Žbogar
Leto 2011
Mentor doc. dr. Andrej Škerlep
Datum vnosa 10.12.2011, 11:36
Povzetek

Korenite spremembe v praksi odnosov z javnostmi so se začele s pojavom novih tehnologij, interneta in posledično informacijske družbe. Internet je omogočil nove kanale komuniciranja, preko katerih organizacija ali podjetje komunicira s svojimi deležniki. Spremembe v stroki so se nadaljevale z nastankom družbenih medijev, ki so vpeljali nove razsežnosti pri upravljanju odnosov z javnostmi. Z novimi mediji se je začel uporabljati izraz digitalni odnosi z javnostmi, ki zahtevajo nove pristope in načine komuniciranja s ciljnimi javnostmi ter drugačna pravila za vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z njimi. Ključne značilnosti komuniciranja z uporabniki družbenih medijev so dialoškost, hitra odzivnost in komuniciranje v realnem času. V diplomskem delu sem ugotavljala, na kakšen način so družbeni mediji vplivali na prakso odnosov z javnostmi. Izkazalo se je, da so družbeni mediji povečali rabo oz. vlogo odnosov z javnostmi. Komunikacija je postala težje obvladljiva, kar zahteva večji nadzor nad množico informacij in takojšnje odzivanje na komentarje uporabnikov. Pomembna je predanost medsebojni komunikaciji, ki mora temeljiti na pogovoru in opazovanju uporabnikovih odzivov. Družbeni mediji omogočajo dialoške odnose z javnostmi, pri katerih gre velikokrat le za površinski dialog med podjetjem in uporabniki družbenih medijev.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

družbeni mediji, digitalni odnosi z javnostmi, dialog, SiOL

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)