Naslov Medosebni odnosi in raba računalnika v družini
Avtor Nina Logar
Leto 2011
Mentor izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič
Datum vnosa 10.12.2011, 12:05
Povzetek

Odkar je računalnik postal nepogrešljiv v večini domov, se vse pogosteje postavlja vprašanje, kakšne posledice prinaša njegova uporaba za družine. Tako imamo na eni strani teoretike, ki pravijo, da računalnik deluje kot ločevalni element, saj zaradi pogoste uporabe zanemarjamo družino in prijatelje. Po drugi strani pa avtorji trdijo, da z njegovo uporabo globimo odnose z družino in da
torej računalnik deluje kot povezovalni element. Kljub temu, da nam računalnik v veliki meri lajša in v pozitivnem smislu izboljšuje življenje, se strinjam z avtorji, ki jih prekomerna uporaba skrbi. Dejstvo namreč je, da čas, ki ga posvečamo uporabi računalnika žrtvujemo za čas, ki bi ga porabili za druge dejavnosti. Med slednje sodita tudi druženje in komuniciranje z družino. Ker v družini zmanjkuje časa za komunikacijo, pogosteje prihaja do konfliktov, ki se ne rešijo in se o njih ne pogovori. Vendar predpostavke, da je zato kriva zgolj uporaba računalnikov, ne moremo sprejeti.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

družina, računalnik, medosebni odnosi, komuniciranje, konflikt

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije (954)