Naslov Uporaba informacijsko - komunikacijske tehnologije v okviru kriznega komuniciranja ob naravnih in drugih nesrečah
Avtor Janja Štucin
Leto 2011
Mentor doc. dr. Uroš Svete
Datum vnosa 11.12.2011, 19:31
Povzetek

Živimo v času hitrega tehnološkega napredka, prav tako pa je to tudi čas vse pogostejših in večjih naravnih ter drugih nesreč. Da bi se čim bolj pripravili na nesreče in potem tudi čim hitreje odpravili ali vsaj zmanjšali posledice nesreč, je pomembno krizno komuniciranje, kot eden izmed glavnih elementov kriznega upravljanja, kajti sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja enega od treh stebrov nacionalne varnosti Republike Slovenije. Znotraj kriznega komuniciranja pa je pomembna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je postala temelj
preventivnega, kakor tudi kurativnega delovanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Informacijsko-komunikacijska tehnologija med drugim omogoča, da so podatki in pozneje informacije pravočasno na pravem mestu, saj le-to omogoča hitro in učinkovito ukrepanje v kriznih razmerah. Vsak sistem pa poskušajo usklajeno posodabljati in razvijati v skladu z izkušnjami in znanjem, saj se lahko zgodi, da sistem v normalnih razmerah deluje nemoteno, ko pa nastopi kriza, pa marsikaj ne deluje in tako sistem pokaže svoje pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v najkrajšem možnem času popraviti.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

nesreča, kriza, komuniciranje, informacijsko-komunikacijska tehnologija.

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije (954)