Naslov Zasnova sistemov elektronskega poslovanja z vrednostnimi papirji
Avtor Hrček Marko
Leto 2003
Ustanova Ekonomska fakulteta
Mentor Gradišar Miro
Datum vnosa 26.07.2006
Povzetek

Tehnološke spremembe so pustile svoj pečat na mnogih področjih, tudi na borznem poslovanju. Glavni namen magistrskega dela je obravnavanje problematike elektronskega borznega poslovanja v slovenskih razmerah ter podajanje predlogov za nadaljnji razvoj in uveljavitev te panoge.

Uvodno poglavje je namenjeno predstavitvi namena in ciljev magistrskega dela. V drugem poglavju avtor predstavi slovenski kapitalski trg, udeležence in njegove posebnosti. Tretje poglavje je namenjeno pregledu elektronskega borznega poslovanja ter njegovega razvoja v Sloveniji. Projektni management in tehnologija programskega inženirstva pri razvoju programske opreme je glavna tema naslednjega poglavja. Avtor predstavi tudi aplikacije, ki so tako ali drugače povezane z elektronskim borznim poslovanjem. Šesto poglavje se osredotoča na zasnovo splošnega sistema za elektronsko borzno poslovanje, sledi pa še problematika uvajanja elektronskega poslovanja na majhnem kapitalskem trgu.

Avtor v nalogi predlaga rešitev, ki temelji na modelu porazdeljenega računalniškega sistema, uporabi principa zunanjega izvajanja storitev ter sodelovanju ustrezne tretje strani.  

Podrobnosti

Magistrsko delo >> (pdf, 789 KB)

Ključne besede

borzno poslovanje, elektronsko poslovanje, kapitalski trg

Print

Publikacije - e-bančništvo (23)