Naslov Varnost elektronskega bančništva v slovenskem bančništvu
Avtor Ošlak Darinka
Leto 2002
Ustanova Ekonomska fakulteta
Mentor Gradišar Miro
Datum vnosa 09.08.2006
Povzetek

Prehod na elektronsko bančništvo počasi izpodriva klasično bančništvo, ter tako postavlja nova pravil in temelje obnašanja, s tem pa se pojavi tudi vprašanje varnosti in zaščite podatkov.

Avtoričin glavni namen je obravnavati problem varnosti elektronskega bančništva v Sloveniji in analizirati ponudbo elektronskih bančnih storitev za pravne osebe. Teoretični del naloge sestavljajo tri poglavja. Prvo je namenjeno predstavitvi elektronskega poslovanja, drugo pa zajema bistvene lastnosti elektronskega bančništva. Tretje poglavje zajema varnostne mehanizme pri elektronskem poslovanju s poudarkom na elektronskem bančništvu. Drugi, empirični del naloge, se začne z obsežno analizo stanja na slovenskem bančnem trgu, posebej v povezavi s pravnimi subjekti. V zadnjem poglavju je avtorica skušala združiti teoretično znanje iz prvega dela z empiričnim delom analize stanja na slovenskem trgu.

S pomočjo analize je avtorica prišla do zaključka, da se stopnja varnosti lahko poveča s preudarnim in pazljivim pristopom, ki mora temeljiti na razumevanju sistema in zavedanju nevarnosti.  

Podrobnosti

Magistrsko delo >> (pdf, 744 KB)

Ključne besede

elektronsko poslovanje, elektronsko bančništvo, varnost, analiza stanja

Print

Publikacije - e-bančništvo (23)