Naslov E-aktivnosti slovenske države v očeh državljanov
Leto 2003
Vir S poti v digitalno demokracijo[Elektronski vir]
/urednika
 
Andrej A. Lukšič, Tanja Oblak
Ljubljana : FDV, 2003. - (Knjizna zbirka Hermes)
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 24.03.2004
Povzetek

Ključne besede: nov medij, spletna predstavitev, vrednotenje, vlada, Slovenija, evalvacijska študija

Članek podaja pregledno empirično evalvacijo odnosa državljanov do aktivnosti slovenske države na področju interneta, elektronskega poslovanja in informacijske družbe na podlagi podatkov projekta RIS 1996/2002. Ugotavljamo, da je odnos uporabnikov interneta do slovenske države v številnih vidikih razmeroma kritičen. V zadnjem letu pa se oblikujejo blažja stališča, kar je lahko posledica povečanih aktivnosti, predvsem pa dejstva, da v uporabo interneta vstopajo čedalje manj kritični uporabniki. Po drugi strani se pri merjenju stališč srečujemo tudi z vrsto protislovij, kot je upadajoča ocena za delo Ministrstva za informacijsko družbo med splošno populacijo, nekonsistentnost pri ocenjevanju vlade, Telekoma in Arnesa ter razlika pri vidikih ocenjevanja vladnih spletih predstavitev. Zato postaja nadvse pomembno vprašanje ravnotežja med optimalnim koncipiranjem razvoja informacijske družbe na eni strani in med zadovoljstvom volivcev na drugi.

Ključne besede

0

Print