Naslov Ugotavljanje zadovoljstva strank, ki poslujejo prek interneta: storitev Poslovni SKB Net
Avtor Prinčič Biljana
Leto 2002
Vir

Cobiss

Ustanova Ekonomska fakulteta
Mentor Potočnik Vekoslav
Datum vnosa 10.01.2005
Povzetek

Glavni cilji in nameni magistrskega dela so preučiti spoznanja s področja obvladovanja odnosov s strankami prek interneta in s tem povezano zadovoljstvo strank. Avtorico zanimajo tudi dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo strank, pri čemer se osredotoča na poslovanje banke s pravnimi osebami.

Drugo in tretje poglavje začenjata teoretični del, v katerem se avtorica najprej posveti pojmoma zadovoljstva strank in elektronskega poslovanja. Četrto poglavje, ki je najobsežnejše, govori o vidikih obvladovanja odnosov s strankami preko interneta v bančništvu in konkretno v slovenskem bančništvu. Sledi tržna raziskava med uporabniki storitve Poslovni SKB Net in sklepno poglavje. Podatke je avtorica zbirala s pomočjo ankete.

V zaključku ugotavlja, da je storitev Poslovni SKB Net za stranke pomembna, stranke pa so izrazile tudi zadovoljstvo glede omenjene storitve, za ponudnika storitev pa naj bi bilo ključno prav ohranjanje zadovoljnih uporabnikov.

Podrobnosti

Magistrsko delo >> (pdf, 822 KB)

 

Ključne besede

podjetje, elektronsko poslovanje, informacijska tehnologija, Internet, odnosi s strankami, lojalnost, raziskave,

Print

Publikacije - e-bančništvo (23)