Naslov Odnosi z mediji na internetu
Avtor Lilić Romana
Leto 2002
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor Škerlep Andrej
Datum vnosa 06.06.2005
Povzetek

Osnova diplomske naloge so odnosi z mediji na internetu in vpliv interneta na delo urednikov in novinarjev. Hipoteza se glasi: ali je res, da so v današnji informacijski dobi načrtovani in vodeni odnosi z mediji na internetu nepogrešljivi del strategije odnosov z mediji.

          Kot teoretski okvir naloge služita drugo in tretje poglavje. V drugem je natančneje opredeljen pojem javnosti, v tretjem pa internet, spletna komunikacijska orodja in vloga interneta kot novega množičnega medija. Jedro diplomske naloge je poglavje številka štiri, kjer nam avtorica predstavi združitev interneta in odnosov z mediji. Tu je opisana vloga organizacij, strokovnjakov za odnose z javnostmi, podrobno pa je prikazana uporaba spletnega novinarskega središča podjetja Mobitel. Empirični del naloge se tako osredotoči na komuniciranje podjetja Mobitel z novinarji preko interneta. Metodološki del naloge je sestavljen iz kvalitativne analize, in sicer iz intervjujev vodje projekta pri postavitvi spletnega novinarskega središča, svetovalko za odnose z javnostmi ter predstavniki medijev.

          Hipotezo v zaključku naloge avtorica potrdi in hkrati izpostavi, da bo kmalu za vsako podjetje nujno vodenje odnosov z mediji na internetu.

Podrobnosti

Diploma >> (pdf, 1259 KB)

Ključne besede

internet, odnosi z mediji

Print