Naslov Virtualna resničnost : primer e-books
Avtor Leben Janez
Leto 2003
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor Velikonja Mitja
Datum vnosa 06.06.2005
Povzetek

Elektronska knjiga je medij, ki bo morda v kratkem, ali pa je že, postal pomemben in trajen del kulture in družbe.

Diplomsko delo se na eni strani osredotoča na teoretske nazore na področju virtualne resničnosti in računalniško podprtih umetnosti, drgua stran ki tvori to diplomsko delo, pa je umestitev elektronskih knjig, predstavitev tehnologije in možnosti ter potencialov ki jih elektronske knjige imajo. Torej prvi del zajema opredelitve komunikacijske umetnosti, informacijske družbe, računalniške kulture, učinkov tehnokulture, virtualne resničnosti in kibernetskega sistema. E-knjiga je poglavje, ki zajema celotno opredelitev e-knjig, od zgodovine, definicije, njenih prednosti in njenih slabosti. E-knjiga je pravzaprav stavr, ki za uporabo zahteva določeno tehnologijo, zato je tudi le-ta opisana v istem poglavju. S seboj pojem e-knjige prinese tudi pojem elektronskega črnila in pa seveda premislek o založništvu in distribuciji.

Možnosti uporabe e-knjig so ogromne, spremeniti se mora le miselnost tradicionalistov. Knjižnice in druge ustanove e-knjig ne smejo jemati kot grožnje ali nadomestila obstoječim knjigam, temveč kot komplement oziroma dopolnilo.

Podrobnosti

Diploma >> (pdf, 359 KB)

Ključne besede

virtualna realnost, e-knjiga

Print