Naslov Informacijska pismenost
Leto 2003
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor Vehovar Vasja
Datum vnosa 06.06.2005
Povzetek

Za učinkovito odzivanje na potrebe nenehno spreminjajočega se okolja ljudje potrebujemo informacije, poznati pa moramo tudi tehnike in znanja kako do teh informacij priti in jih znati uporabljati. Tisti ljudje, ki se naučijo učiti se, so informacijsko pismeni; pripravljeni so na vseživljenjsko učenje, saj lahko vedno najdejo informacijo, ki jo potrebujejo za rešitev svojih nalog.

V začetku avtorica predstavi pojme, ki so povezani z informacijsko družbo in tudi samo informacijsko družbo. Nato so opisane različne vrste pismenosti, in njihova povezava z informacijsko pismenostjo. Sledi poglavje o samem konceptu informacijske pismenosti, pomenu, o projektih in vzrokih za informacijsko nepismenost. Predstavljena sta tudi dva projekta, ki merita informacijsko pismenost, in sicer ALLS in SIBIS.

Za večanje informacijske pismenosti prebivalcev je potrebno izvajati informacijsko opismenjevanje že v osnovnih šolah. Komponent, ki vodijo v zmanjšanje zaostanka za ostalimi evropskimi državami, je kar nekaj. Poleg informacijskega opismenjevanja pa je potrebno tudi vseživljenjsko učenje, da bomo kos izzivom, ki nas čakajo v prihodnosti.

Podrobnosti

Diploma >> (pdf, 522 KB)

Ključne besede

informacijska pismenost, informacijska družba

Print