Naslov Splet - nova priložnost za oglaševalce
Avtor Mihelič Ana
Leto 2003
Ustanova RTV Slovenija
Mentor Bašić-Hrvatin Sandra
Datum vnosa 06.06.2005
Povzetek

Internet nam omogoča številne možnosti, zato se ne gre čuditi, da se internet v zadnjem času ne uporablja le kot sredstvo za izmenjavo informacij ampak tudi kot učinkovito orodje oglaševanja. Avtorica je v diplomskem delu preučevala predvsem problem, kako internetni uporabnik sploh pride do oglasa ob tako količini informacij; hkrati pa jo je zanimalo tudi kako internetnega uporabnika privabiti, da bi se čim pogosteje vračal na določeno spletno stran.

Teoretični del je rezultat pregleda literature, tako je drugo poglavje namenjenu pomenu zgodovini, pomenu interneta in z njim spletnega oglaševanja. Tretje poglavje predstavlja spletno komuniciranje in njegove modele, četrto podrobneje predstavlja spletno oglaševanje in njegove prednosti glede na tradicionalne medije. Prvi del sestavlja še obravnava financiranja, problematiko in prihodnost spletnega oglaševanja. Empirični del sestavlja analiza štirih osrednjih slovenskih dnevnikov in njihovih spletnih strani ter oglaševanja, čemur sledi medsebojna primerjava. Nazadnje je avtorica spletne strani domačih dnevnikov primerjala še z dvema tujima dnevnikoma. Avtorica je opravila tudi intervjuje z ustvarjalci spletnih strani domačih dnevnikov.

Zavedati se je potrebno, da internet še ni popolnoma izkoriščen medij in da ima spletno oglaševanje številne potenciale - treba jih je le še odkriti. V prihodnje bo najverjetneje še vedno obstajal problem, kako uporabnika interneta z inovativnimi prijemi pripraviti , da bo prišel na določeno spletno stran in se nanjo tudi redno vračal. 

Podrobnosti

Diploma >> (PDF, 3939 KB)

Ključne besede

internet, spletno oglaševanje

Print