Naslov Elektronsko bančništvo na primeru Nove Ljubljanske banke in Banke Koper
Avtor Baričevič Danijela
Leto 2005
Ustanova Ekonomska fakulteta
Mentor Lindič Jaka
Datum vnosa 21.09.2005
Povzetek

Avtorica v nalogi predstavi pomen elektronskega bančništva, oblike, nevarnosti, temeljne prenosti in slabosti ter njegov položaj v prihodnosti. Namen dela je torej orisati naline in vlogo elektronskega bančništva v Sloveniji.

Prvi dve poglavji sta namenjeni opredelitvi različnih pojmov in definicij, potrebnih za razumevanje predmeta naloge. V tretjem delu je predstavljen položaj na slovenskem trgu, četrto poglavje pa zajema poglobljeno predstavitev elektronskega bančništva na primeru Nove Ljubljanske banke in Banke Koper.

Avtorica je na primeru izbranih bank pokazala, da ni večjih razlik pri posameznih storitvah in da ponudba ni vedno pogojena z velikostjo bank.

Podrobnosti

Diploma >> (pdf, 331 KB)

Ključne besede

elektronsko bančinštvo

Print

Publikacije - e-bančništvo (23)