Naslov Starejši ljudje in telekomunikacijska tehnologija
Avtor Martina Kokalj
Leto 2008
Vir

Cobiss

Mentor izr. prof. dr. Valentina Hlebec
Datum vnosa 10.11.2008, 11:27
Povzetek

Diplomsko delo govori o uporabi oziroma neuporabi telekomunikacijske tehnologije med starejšo populacijo. Teoretično delo vsebuje o starosti, procesu staranja in o vse večjem številu starejše populacije, ki se v današnjem času pojavlja  po celem svetu. Podrobneje je predstavljeno  staranje prebivalstva  v Evropi in Sloveniji. Prikazan je razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije, poudarek je na telekomunikacijah, in sicer na mobilni telefoniji in internetu. Z vidika telekomunikacijske tehnologije se diplomsko delo osredotoči na uporabo interneta in mobitela med starejšo populacijo, čemu jo uporabljajo  ter kako jim spreminjajo način življenja. Proti koncu teoretičnega dela pa so predstavljeni dejavniki, ki vplivajo na to, da telekomunikacije niso tudi  niso tudi v starosti izkoriščene v večji meri. V empiričnem delu je s pomočjo kvalitativne raziskave prikazano, ali starejši ljudje uporabljajo oziroma neuporabljajo telekomunikacijsko tehnologijo . Teoretska dejstva  so potrjena oziroma zavržena s podatki, ki so pridobljeni z intervjuji.

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

starost, staranje, staranje prebivalstva, telekomunikacije technology, internet, mobilna telefonija

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)