Naslov Analiza možnosti uvedbe oddelka za management znanja v podjetju Studio Moderna
Avtor Aljaž Maček
Leto 2008
Vir

Cobiss

Mentor doc. dr. Branko Ilič
Datum vnosa 11.11.2008, 09:26
Povzetek

V diplomski nalogi so predstavljeni temeljni koncepti upravljanja znanja, natančneje pa je opisano in analizirano trenutno stanje upravljanja znanja v podjetju Studio Moderna. Glavni poudarek je na procesih deljenja znanja, ki so ključni procesi pri multiplikaciji znanja. Na podlagi teoretičnih nastavkov je predlaganih nekaj novosti v zvezi z upravljanjem znanja, predvsem v povezavi s tehnološko platformo za deljenje znanja. Ker je za uspeh pri upravljanju znanja nujno razumevanje in sodelovanje vseh zaposlenih, je deloma razdelana tudi motivacija, predvsem vpliv različnih motivacijskih faktorjev na deljenje znanja. Ker je za uspeh pri upravljanju znanja nujno razumevanje in sodelovanje vseh zaposlenih, je deloma razdelana  tudi motivacija, predvsem vpliv  različnih motivacijskih faktorjev na deljenje znanja.  Brez kvalitetnegamotivacijskega sistema je uvajanje upravljanja znanja nepopolno, saj so le motivirani zaposleni pripravljeni sprejeti in uveljaviti spremembe. Motiviranje zaposlenih naj bi podpiralo organizacijsko kulturo, ta pa naj bi zaposlene usmerjala v sodelovanje in kolegialno delo. Pridobivanje, delitev, shranjevanje, obnavljanje in ustvarjanje novega znanja pa naj jih promovira, izobražuje vodje oddelkov o načinih upravljanja znanja in bedi nad rezultati upravljanja znanja. 

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

Znanje, upravljanje znanja, manager znanja, motivacija

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)