Naslov Svojo predstavitveno spletno stran ima 87% srednje velikih podjetij.
Podrobnosti

Zanimalo nas je, koliko podjetij ima svojo predstavitveno spletno stran. Ugotovili smo, da jo ima večina podjetij, delež pa se manjša z manjšanjem velikostne skupine. Torej, pri večjih podjetij je delež predstavitvene strani višji, kot pri manjših podjetjih. Delež za srednje velika podjetja tako znaša 87%.

Print