Naslov Na Facebooku skoraj 750.000 slovenskih uporabnikov
Podrobnosti

Podatki SocialBakers še kažejo, da med slovenskimi uporabniki Facebooka prevladuje starostna skupina od 25 do 34 let (30%), ki jim s petimi odstotnimi točkami manj sledi segment od 28 do 24 let. Glede na marec 2011 je delež uporabnikov starih 45 ali več let kar trikrat večji.Več>>

Domov Področja interneta
Področja internetasvetovni splet
svetovni spletdružbeni mediji
Print