Naslov Telemedicina - v korist pacientov

Telemedicina pomeni zagotavljanje zdravstvenih storitev s pomočjo uporabe informacijsko -komunikacijskih tehnologij (IKT) v situacijah, kjer se akterji ne nahajajo na isti lokaciji. Europa.eu piše, da je v literaturi in glede na rezultate različnih raziskav in projektov, mogoče zaslediti številne prednosti telemedicine:

  • daljinski nadzor delovanja srca za kar 20% zmanjšuje stopnjo smrtnosti,
  • nadzor na daljavo od 30 do 60% zmanjšuje obremenjenost zdravnikov, ki sedaj lahko kar nekaj pacientov pošljejo domov (nadzor v bolnišnici nepotreben), kar pozitivno vpliva tudi na stroške zdravljenja 
  • rast trga telemedicine, sistemov in storitev bo pomembno vplivala na gospodarsko rast. Po napoveduh bi se na svetovnem trgu le ta do leta 2012 lahko povečala za več kot 11,2 milijard €, s povprečno letno stopnjo rasti 19%

Evropa se bo v prihodnosti soočala s starajočim se prebivalstvom, kjer se bo povečalo breme kroničnih bolezni in posledično zdravstveni odhodki. Ravno zato je uspešno uvajanje storitev telemedicine, nujno potrebno.

Vir: Europa.eu (4. 11. 2008)

Datum 24.11.2008
Print