Naslov Europeana - evropska multimedijska knjižnica

Pred kratkim je začela delovati evropska multimedijska knjižnica Europeana, ki naj bi predstavljala prostor za iskanje navdiha in idej, piše Mladina.

Trenutno ponuja dva milijona digitaliziranih vsebin, do leta 2010 pa naj bi se številka povzpela na 10 milijonov. V mreži ponudnikov vsebin sodeluje tisoč knjižnic, muzejev in arhivov iz vseh držav članic EU. Nova knjižnica naj bi ponujala izjemno veliko, tako se bo pod iskalnim pojmom Wolfgang Mozart izpisalo več različnih stvari: pisma, ki jih je pisal očetu, partiture, filmi in avdio zapisi. V luči digitalizacije je Europeana komaj na začetku razvoja. Francozi so za zdaj prispevali 52 % gradiv, sledijo Britanci z 10 % in Finci z 8 %. Slovenija je za zdaj obdelala 1,5 % gradiv iz svoje kulturne dediščine. V Europeani naj bi se najprej znašlo 34.000 slovenskih del, za katere avtorska zaščita ne velja več. Digitalizacija knjižničnega gradiva je sicer zahteven proces, ki zajema izbiro gradiva, dostavo iz skladišč, pregled stanja, ter v končni fazi tudi samo digitalizacijo. Narodna in univerzitetna knjižnica naj bi za digitalizacijo 200.000 slovenskih knjig za kritje vseh stroškov potrebovala okoli 16 milijonov evrov.

Slovenijo v Europeani v uvodni predstavitvi zastopa ljudska pesem Sem hodu res zanjo iz leta 1940, ki naj bi jo izbrali v Kraljevi knjižnici v Haagu.

Vir: Horvat, Marjan. Europeana – digitalizirana zakladnica. Mladina, december 2008

Datum 24.12.2008
Print