Naslov Bo internet nadomestil časopise?

Letošnje leto je bilo izjemno težko za nekatere ameriške časopise, piše OReilly. Eden od takih časopisov je tudi Chicago Tribune, ki se spopada z majhnimi oglaševalskimi vložki in je tako na robu preživetja.

Časopisi na splošno naj bi umirali. Razprava o umiranju časopisov ni nova, o tem se govori že od pojava radia, vendar so časopisi vedno znova iznašli sebe in preživeli. Internet je najresnejši tekmec časopisom. Časopisi so vsi ustvarili svoje spletne edicije, češ da je to samo še en način podajanja informacij. Leta 2003 so se v besednjaku množic pojavili blogi, ki omogočajo novo vrsto novinarstva in podajanja informacij oziroma novic. Spletni mediji imajo možnost doseganja večje občinstva kot znane časopisne hiše, kot je npr. New York Times, povrh vsega pa so stroški doseganja tega občinstva precej manjši od stroškov časopisov. Ne smemo pozabiti tudi na oglaševanje, ki predstavlja precejšen del časopisnih prihodkov. Veliko časopisnih hiš mora zaradi denarnih težav odpuščati svoje osebje, kar se odraža v kvaliteti prispevkov, med bralci, rezultira pa lahko tudi v prenehanju delovanja časopisa. Če časopis izgublja svoje primarno klasično bralstvo, lahko postane težava tudi vzdrževanje spletnega časopisa in ohranjanje spletne kakovosti ter spletne blagovne znamke. V času krize se spreminja tudi oglaševanje, saj ima vedno več podjetij težave, v oglaševalskih podjetjih pa je vse več mladih, ki razmišljajo o spletu, saj jim je ta medij bolj domač, kot časopisi, kar spet rezultira v obsegu oglaševanja. Opaziti je moč tudi pojav decentralizacije novinarstva. Google je postal zbiratelj vsebin, Wikipedia vir za preverjanje, blogerji pa ustvarjalci novic. Blogerji niso nujno novinarji v časopisnem pomenu besede, vendar pa blogosfera ustvarja svoje novinarje s svojimi pravili in drugačnim pristopom, ki pa na nek način ni nič manj legitimen od klasičnega časopisnega novinarstva. V letu 2008 je delež spletnih novinarjev, ki so bili zaprti, prvič presegel delež klasičnih novinarjev.

Novinarstvo torej postaja vedno bolj decentralizirano, kar sploh ni nujno slabo.

Vir: Cagle, Kurt. Why are newspapers dying? OReilly, 9.12.2008

Datum 30.12.2008
Print