Naslov Volilni programi političnih strank o IKT

Koalicijska pogodba SD, Desus, LDS, Zares:

Po odločitenih volitvah so stranke SD, Desus, Zares, LDS  zapisale tudi nekaj "odgovornosti za spremembe" za mandat 2008-2012, ki se dotikajo internetnih tem, in sicer področja e-uprave.

Stranke so se zavezale, da bodo omogočile zanesljivo delovanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture, saj se zavedajo, da je storitev ključnega pomena za varno in učinkovito delovanje državne uprave ves čas, vse dni v letu in vsako uro.

Zaradi izzivov, ki nam jih prinaša jutrišnji dan, se je vlada odločila, da bodo vzpostavile enotno službo za informatizacijo državne uprave, ki bo povezovala razvojne, tehnološke in storitvene naloge na podorčju informatike v državni upravi.

Program SD:

"Neoliberalna in neokonservativna tržna gospodarstva se trudijo uravnavati količino znanja v družbi in ga prilagajati svojim potrebam. Predstavniki in lastniki kapitala si prizadevajo, da novoustvarjeno znanje ustreza zgolj njihovim potrebam, saj v nasprotnem kršijo lastno paradigmo o racionalnosti. To lahko dosegajo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je vgrajena v upravljanje z znanjem in je v njihovi lasti. Znanje, ki presega njihove potrebe, zanje dejansko predstavlja oviro oziroma anomalijo na trgu, kar posledično širšemu krogu ljudi preprečuje, da bi užival v tej razsežnosti blaginje."

"Neoliberalna globalizacija grozi kulturni identiteti maloštevilčnih narodov. Monopolna kulturna, zlasti anglo-ameriška produkcija, deluje kot talilni lonec nacionalnih kultur, izginja kulturna raznolikost, izginja jezikovna identiteta maloštevilčnih narodov, nonšalantno podrejanje ekonomski učinkovitosti in pragmatičnosti vodi v kulturno in komunikacijsko servilnost in informacijsko odvisnost od svetovnih tehnoloških in kapitalskih monopolov. Vendar obstajajo tudi vse možnosti, da na enak način, kot smo pred pol tisočletja znali izrabiti globalno tehnologijo tiska v prid utrditve narodne identitete, izrabimo tudi svetovni splet za svojo uveljavitev, ne pa da v njem pesimistično vidimo le grožnjo za svoj obstoj. Borili se bomo za slovensko narodno prihodnost."

Program LDS:

"Informacijska družba: Med informacijsko najrazvitejše članice EU."

Program SDS:

"Informacijska družba za vse je cilj, ki pa ga bomo dosegli tako, da bomo skupaj z Evropsko unijo zgradili Evropsko informacijsko infrastrukturo in to tudi v komercialno manj zanimivih območjih oziroma na podeželju. Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije, ki povečuje učinkovitost in s tem tudi produktivnost, je temeljni pogoj, da Slovenija skupaj z drugimi članicami Evropske unije postane bolj konkurenčna v globalnem svetu. Celovita politika države na področju informacijsko komunikacijske tehnologije mora na področju zakonodaje, akcijskih načrtov, razvoja in raziskav slediti najrazvitejšim državam.

Postopki poslovanja z državno upravo morajo biti čim enostavnejši in cenejši. Zato bomo odpravljali administrativne ovire in ne bomo uvajali novih. V delovanje državne uprave bomo še naprej uvajali sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pri čemer pa poudarjamo, da ta ni sama sebi namen, temveč mora služiti izboljšanju delovanja uprave (boljšim storitvam, večji učinkovitosti)."

"Spodbujanje uporabe pridobljenega znanja, povečanje funkcionalne pismenosti, informacijsko opismenjevanje in gradnja informacijsko-komunikacijske infrastrukture za uporabo novih medijev so prvi pogoj za zmanjševanje birokracije in odvečnih funkcij, ki dražijo posameznikovo življenje in tako po nepotrebnem porabljajo življenjske moči človeštva."

Program SLS:

"SLS se zavzema za prožno in prijazno javno upravo, zato je treba pospešiti projekte deregulacije in debirokratizacije javne uprave ter obenem pospešiti informatizacijo družbe. Slovenija je preobremenjena z državnimi in paradržavnimi stroški, ki bi jih bilo bolj smotrno porabiti za produktivne namene, kot sta znanost in razvoj. Treba je poenostaviti in skrajšati vse postopke javne uprave in omogočiti še bolj enostavno možnost ustanovitve podjetja."

Vir Zares
Datum 29.12.2008
Print