Naslov Nove elektronske vloge za pridobitev izpiskov iz matičnih registrov

Na portalu e-uprava so na voljo nove elektronske vloge za pridobitev izpiskov in potrdil iz matičnega registra. Gre za izpiske iz matičnega registra o rojstvu, o sklenjeni zakonski zvezi in o smrti, poleg tega pa še za potrdila iz matičnega registra za različne namene. Izdaja izpiskov je brezplačna, možno pa je zaprositi za standardni izpisek ali za mednarodni izpisek na podlagi pariške ali dunajske konvencije.

Uporabnik potrebuje za oddajo vloge kvalificirano spletno digitalno potrdilo. Vlogo lahko odda tudi za drugo osebo, vendar mora v tem primeru priložiti njeno skenirano overjeno pisno privolitev. Če uporabnik oddaja vlogo za svojega mladoletnega otroka, mu ni potrebno prilagati ničesar.

Preko portala e-uprava je možno oddati elektronske vloge za izpiske in potrdila iz matičnega registra na naslednjih povezavah:

Vir: E-uprava, 30.1.2009.

Datum 09.02.2009
Print