Naslov Predlagana nova slovenska tipkovnica

Slovenski inštitut za standardizacijo (Sist) je v javno obravnavo poslal osnutek standarda nove slovenske tipkovnice, piše Delo.

Ekspertna skupina je osnutek pripravljala skoraj poldrugo leto. V standardu je predvideno poslovenjenje vseh tipk, pri črkah pa naj bi prišlo do nekaterih sprememb, saj naj bi odstranili nekaj tipk za črke, ki jih ni v slovenščini. Enter naj bi postal potrdi, caps lock bi postalo velike črke, shift bi postal dvig, ctrl bi postal ktrl, delete pa izbriši. Črka š naj bi se preselila na mesto, kjer je sedaj ć. Lažje dosegljiva naj bi postala tudi znaka @ in €. Bolje naj bi bila rešena naglasna znamenja.

Poznavalci se še vedno sprašujejo, ali bi se nova tipkovnica ob morebitnem sprejetju predloga sploh prijela.

Vir: Ropret, Matjaž. Kakšen bo odziv na spremembe? Delo, 10.2.2009

Vir Delo
Datum 03.03.2009
Print