Naslov Dejanska uporaba storitev e-uprave v Sloveniji razmeroma nizka

Ministrstvo za javno upravo letos napoveduje oglasno kampanjo za povečanje zanimanja za e-upravo med uporabniki, piše Delo.

Ministrstvo za javno upravo opozarja, da ljudje še vedno premalo uporabljamo storitve, ki jh ponuja e-uprava.

Nekoliko več Slovencev kot v letu 2007 je preko spleta podaljšalo registracijo avtomobilov, kjer ta storitev obsega med 300-400 uporabnikov na mesec, z izjemo rahlega povišanja čez 500 mesečnih uporabnikov v mesecu marcu 2008. Tudi v letu 2009 se trend iz leta 2008 nadaljuje, saj je v januarju prometno dovoljenje podaljšalo 377 lastnikov. Verjetno ljudem prihranek časa ne pomeni toliko, kot bi si morda mislili.

Med vsemi storitvami e-uprave ima največ uporabnikov  storitev e-opomnik, ki opozarja kdaj bo pretekla veljavost osebnega dokumenta, to storitev je v zadnjih 3 mesecih leta 2008 uporabilo 1024 uporabnikov. Po številu oddanih vlog (506 vlog) preko spleta sledi pridobitev otroškega dodatka, 194 je bilo vlog za pridobitev potrdila iz kazenske evidence.

Država ima v prihodnjih letih v načrtu izpeljati 3 večje projekte: e-sociala, e-notar in e-pravosodje, ki bodo koristile predvsem javnih službam.

Tu je sistem e-VEM, kar pomeni Vse na enem mestu, ki omogoča registracijo samostojnega podjetnika ali podjetja na enem mestu, bodisi od doma, na toči VEm ali pri notarju. Odgovorni opažajo, da se je delež novih samostojnih podjetnikov od uveljavitve tega sistema, zvišal za skoraj polovico, zvišal se je tudi delež podjetij. Na mesec je približno ena petina več vpisov v sodni oz. poslovni register več kot pred uveljavitvijo tega sistema.

 

Vir: Ropret, Matjaž. Prijel se je e-VEM, druge storitve za državljane capljajo zadaj. Delo, 3.3.2009.

Vir tabele: e-uprava

Vir Delo
Datum 03.03.2009
Print