Naslov Vzpostavitev e-pravosodja v Sloveniji

Ministrstvo za pravosodje meni, da je informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) področje, na katerem je (poleg sprememb zakonodaje) v pravosodnem sistemu mogoče najbolj povečati učinkovitost delovanja pravosodnega sistema, in to s količino in kakovostjo. Namen vzpostavitve e-pravosodja je z ustreznimi informacijsko-komunikacijskimi rešitvami, izpopolnjeno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, povezovanjem razpršenih pravnih informacijskih sistemov udeležencev pravosodja in sistemom izobraževanja ter usposabljanja zaposlenih zagotoviti učinkovitost pravosodnih postopkov v pravosodnem sistemu in pospešiti uresničevanje temeljnih dolgoročnih ciljev Republike Slovenije v pravosodju.

Vizija e-pravosodja se uresničuje s strateškimi usmeritvami, ki so:

1. vzpostavitev sodelovanja med vsemi udeleženci, zagotovitev usklajenost razvoja informatike v pravosodju ter vključitev državljank in državljanov RS ter pravnih oseb in drugih zainteresiranih subjektov;

2. spodbujanje medsebojnega sodelovanja in povezovanja pravosodnih ustanov in učinkovita izmenjava informacij med udeleženci, kar bo na vseh ravneh pravosodja zagotovilo kakovostne odločitve;

3. uveljavitev e-poslovanja kot običajnega načina dela v slovenskem pravosodju;

4. zagotovitev kakovostnih upravljavskih podatkov za izboljšanje upravljanja, administracije in organizacije v pravosodju;

5. zagotavljanje rednega izobraževanja in usposabljanja za uporabo informacijske tehnologije v pravosodju;

6. pri razvoju e-pravosodja upoštevanje tistih smernic razvoja in standardov, ki so že splošno uveljavljeni pri nas, v Evropski uniji ali po svetu.

 Veljavna zakonodaja >>

Poročilo >>

 

Vir: Ministrsto za pravosodje. E-pravosodje: Strategija informatizacije slovenskega pravosodnega sistema 2008-2013.

Vir Ministrstvo za pravosodje
Datum 10.03.2009
Print