Naslov Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo objavil razpis za skupnosti znanja in inovacij

Inštitut EIT bo do konca januarja 2010 prek javnega razpisa zbiral predloge za prve dve do tri skupnosti znanja in inovacij.

Tovrstne skupnosti bodo predstavljale gonilno silo inštituta za inovacije in tehnologijo. Nastopale bodo v obliki visoko integriranih javno-zasebnih partnerstev med visokošolskimi, poslovnimi in raziskovalnimi institucijami ter iskale nove načine sodelovanja med le-temi. Njihova naloga bo popeljati inovativne zmožnosti Evrope na nove nivoje ter ojačati pozitiven učinek inovativnosti na gospodarstvo in družbo.

Pričakuje se, da bodo skupnosti znanja in inovacij tako za nove kot obstoječe oblike industrije, vključno z MSP (mikro, malimi in srednje velikimi podjetji), ustvarile nove poslovne priložnosti. Ključna sestavina bo tudi izobraževanje in spodbujanje razvoja na področju podjetništva z namenom preseganja tradicionalnih meja, sektorjev in disciplin. Skupnosti znanja in inovacij bodo delovale na področjih ključnih družbenih izzivov, kot so trajnostna energija, spopadanje s klimatskimi spremembami in informacijsko-komunikacijska družba prihodnosti.

Evropski komisar Figel je izrazil mnenje, da EIT odraža pomembno vlogo v dolgoročni strategiji za združevanje akademske, raziskovalne in poslovne sfere, ki bi v času gospodarske krize pripomogla k uspešnemu okrevanju Evrope.

 

Poročilo >>

Vir: Europa.eu, 2.4.2009.

Datum 20.04.2009
Print

Novice - Europa.eu (105)