Naslov Javno posvetovanje o IKT za nizkoogljično družbo

Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila javno posvetovanje o vlogi informacijsko komunikacijskih tehnologij za nizkoogljično družbo. V okviru posvetovanja želi s pridobivanjem mnenj in informacij zagotoviti, da ima skupaj z interesnimi skupinami enako razumevanje vprašanj in predlaganih rešitev.

Posvetovanje se navezuje na sporočilo o mobilizaciji informacijsko komunikacijskih tehnologij za pospeševanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, ki ga je Komisija sprejela je 12. marca 2009. Sporočilo napoveduje načrtovano sprejetje priporočila Komisije o aktivnostih za povečevanje energijske učinkovitosti in zmanjševanje emisij ogljika na področju IKT.

Spletni obrazec je možno izpolniti do 14. junija 2009.

Vir: Europa.eu, 23.4.2009

Vir slike: Responsible Investor

Datum 12.05.2009
Print

Novice - Europa.eu (105)