Naslov Zavod INePA postal član vseevropske mreze na podrocju eParticipacije PEP-NET

PEP-NET je evropska mreza deleznikov na podrocju eParticipacije, ki vkljucuje javne uprave, ponudnike resitev, civilno druzbene organizacije, praktike, raziskovalce in znanstvenike. Namen mreze je promocija najboljsih praks in spodbujanje ucinkovite izmenjave izkusenj s pomocjo povezovanja ze uveljavljenih in izkusenih akterjev na podrocju eParticipacije. Koncni cilj mreze je podpora prenosa znanja, spodbujanja nadaljnjih poskusov na podrocju eParticipacije in vzpostavitev evropskega vodstva na tem podrocju.

Vec informacij o Pan European eParticipation Network (PEP-NET) je dostopnih na spletni strani http://www.pep-net.eu.

O Institutu za elektronsko participacijo (Zavod INePA):

Institut za elektronsko participacijo je nevladna organizacija, ki deluje na podrocju e-demokracije, e-participacije in e-vkljucenosti. Institut izvaja aplikativne in razvojne projekte ter strokovne, svetovalne, zagovorniske in povezovalne dejavnosti za nevladne organizacije, odlocevalce, institucije Evropske unije in posameznike, ki si prizadevajo za krepitev demokracije, politicne participacije, aktivnega drzavljanstva in civilnega dialoga s pomocjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT).

Več informacij o inštitutu: http://www.inepa.si

Datum 31.08.2009
Print