Naslov Družabne mreže vir informacij delodajalcem

Anketarji so pridobili podatke, ki kažejo na to, da kadrovske službe v 45 odstotkih kandidate za službo preverijo tudi na spletu. Večina, 41%, se jih poslužuje iskalnikov kot sta Google in Yahoo!. Na Facebook se obrne 29% delodajalcev, sledi mu LinkedIn s 26%.

Podatki, ki so jih delodajalci pridobili preko družabnih mrež so v 35% pomenili zavrnitev kandidata. Le 18% jih je kandidata zaposlilo na podlagi podatkov pridobljenih iz tovrstnih spletnih mest. Informacije, ki so negativno vplivale na končno odločitev so bile v 53% "provokativne in neprimerne fotografije in informacije", 44% končnih odločitev pa je bilo sprejetih na podlagi informacij o alkoholu in drogah. Kandidati so prejeli negativni odgovor tudi zaradi negativnih govorov o preteklih delodajalcih, slabih komunkacijskih sposobnostih in ostalih neprimernih objav.

Spletne družabne mreže pa imajo tudi pozitivno stran. Nemalokdo je bil po ogledu profila povabljen v službo, saj si je pri delodajalcu s profesionalno urejenim profilom in kreativnostjo ustvaril pozitivno podobo.

Avgusta tekočega leta je bila v teku še ena zanimiva raziskava, ki je vprašancem zastavila vprašanje ali bi delodajalcu dovolili vpogled v profil na eni izmed družabnih mrež. Več kot polovica, 55%, bi sprva vprašala zakaj je to potrebno, 25% bi delodajalca zavrnilo, 8% intervjuvancev pa bi intervju kar zapustilo. Le 11% bi v hipu pustilo vpogled v zasebni profil.

Vir: Job candidates both hurt and helped by social networks, 11.9.2009

Vir slike: emarketer

Datum 16.09.2009
Print