Naslov SOLVIT – elektronski sistem za reševanje problemov

SOLVIT je elektronski sistem za neformalno reševanje problemov, preko katerega lahko članice Evropske unije s skupnimi močmi pragmatično rešujejo probleme, ki nastanejo zaradi napačne uporabe prava EU s strani organov javne uprave na področju notranjega trga.

Sistem je povezan s centri SOLVIT, ki delujejo v vsaki državi članici (tudi na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu). Pomembno je tudi, da so vse storitve SOLVIT centrov brezplačne.

Morda se želite preseliti v drugo državo v Evropski uniji, morda želite tam študirati, se zaposliti, se pridružiti vašemu partnerju ali zgolj uživati v življenju po upokojitvi. Ne glede na to, da notranji trg v splošnem deluje dobro, se boste največkrat zelo težko izognili napakam ali težavam pri uveljavljanju vaših zakonsko določenih pravic.

Lahko naletite na težave pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje, lahko se zgodi, da vam oblasti ne bodo hotele priznati vaše diplome ali strokovne usposobljenosti, itn. Te težave včasih nastanejo zaradi pomanjkanja informacij o vaših pravicah v Evropi in postopkih v drugih državah članicah. V takih primerih se lahko zatečete k portalu Vaša Evropa, ki vam bo pomagal pojasniti marsikatero nejasnost.

Če ste s svojimi pravicami na notranjem trgu sicer dobro seznanjeni, imate pa težave pri njihovem uveljavljanju v drugi državi članici EU, se po pomoč lahko obrnete na sistem SOLVIT. Ker je ta sistem neformalen pristop k reševanju težav, se naj ne bi uporabljal v okoliščinah, ko sodni postopki že potekajo. Poleg tega se ne ukvarja s problemi, ki nastanejo med posameznimi podjetji in med potrošniki in podjetji.

S slovenskim centrom SOLVIT lahko stopite v stik na naslovu: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana ali e-naslovu: solvit(at)gov.si.

Vir: Europa.eu, december 2009 in Gov.si, december 2009

Datum 07.12.2009
Print

Novice - Europa.eu (105)