Naslov Začetek delovanja tretje generacije omrežja GÉANT

S tem je zagotovljeno delovanje in razvoj najnaprednejšega svetovnega komunikacijskega omrežja. Na svoji hrbtenici GÉANT omogoča več deset gigabitne hitrosti. Omrežje je zasnovano hibridno, kar pomeni, da je na omrežju mogoče vzpostaviti tudi povezave točka-točka. Te namenske povezave uporabljajo pri najbolj zahtevnih projektih. Eno takih več gigabitnih povezav uporablja Institut Jožef Stefan za dostop do podatkov iz poskusov na Velikem hadronskem trkalniku (LHC). Omrežje je postalo nepogrešljivo pri najzahtevnejših evropskih projektih na področjih telemedicine, astronomije, fizike, strojništva, genetskih raziskav in drugih področij znanosti, ki pri preučevanju potrebujejo kakovostne in zmogljive komunikacijske povezave.

GÉANT je visoko zmogljivo vseevropsko omrežje, ki je namenjeno raziskovalni in izobraževalni sferi. Omrežje je vzpostavljeno na 50 tisoč kilometrov najetih optičnih vodov in v enoten raziskovalni in izobraževalni prostor povezuje ustanove vseh evropskih držav. GÉANT uporablja okoli 40 milijonov raziskovalcev, pedagogov, študentov in učencev. Z omrežjem GÉANT je Evropa postala svetovno stičišče znanstvenega sodelovanja preko komunikacijskih omrežij.

Omrežje se povezuje tudi z ostalimi mednarodnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi omrežji. Med njimi z Internet2 v ZDA, Azijsko-Pacifiško TIEN, RedCLARA v Južni Ameriki, CAREN v Osrednji Aziji, EUMEDCONNECT, ki povezuje Mediteranske države, ORIENT v Kitajski, Ubuntunet Alliance v Podsaharski Afriki in BSI v Črnomorski regiji.

Projekt je zelo pomemben tudi za odpravljanje digitalne ločnice med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami med različnimi državami in znotraj njih. Evropska komisija s projektom skuša vplivati tudi na stabilizacijo cen komunikacijskih povezav in na kakovost omrežij v Evropi.

Omrežje GÉANT upravlja, vzdržuje in nadgrajuje organizacija Dante.

Vir: Arnes.si, 1.12.2009.

Vir Arnes
Datum 11.12.2009
Print