Naslov Spletna izkušnja vpliva na nakupno odločitev

Raziskava podjetja Razorfish kaže, da je 65,3 % posameznikov že imelo spletno izkušnjo, ki je bodisi pozitivno bodisi negativno vplivala na njihovo mnenje o blagovni znamki ali njenih proizvodih oz. storitvah.

Kar 97,1 % posameznikov meni, da je takšna spletna izkušnja vplivala na to, ali so se odločili za nakup izdelka ali storitve določene blagovne znamke. Skoraj dve tretjini (64,1 %) anketiranih se je za prvi nakup izdelka ali storitve določene blagovne znamke odločilo zaradi spletne izkušnje.

Podatki raziskave še kažejo, da je 25,5 % posameznikov že sledilo določeni blagovni znamki na Twitterju. Najpogostejši razlog (43,5 %) za to predstavljajo razne posebne ponudbe. Med posamezniki, ki so se že kdaj odločili za tovrstno sledenje, jih je 29 % mnenja, da to vedno pripomore k njihovemu zavedanju o blagovni znamki, 42,4 % pa jih meni, da se to običajno zgodi.

Podobne ugotovitve so prisotne tudi v primeru socialnih omrežij Facebook oz. Myspace. Uporabniki slednjih so blagovno znamko dodali za prijatelja v 59,9 % primerov, kar so prav tako najpogosteje (36,9 %) storili zaradi posebnih ponudb. Da to vedno pripomore k njihovemu zavedanju o blagovni znamki jih meni 21,5 %, da se to običajno zgodi pa jih meni 38,7 %.

Vir: Razorfish.com (podrobni podatki), 2009

Vir slike: Wordpress

Datum 04.02.2010
Print