Naslov Uporabniki niso pripravljeni žrtvovati zasebnosti?

V raziskavi podjetja Edelman ugotavljajo, da ameriški uporabniki interneta v starosti od 18 do 54 let zelo cenijo zasebnost na spletu, po drugi strani pa njihovo spletno delovanje namiguje drugače, piše eMarketer.

Za dostop do spletnih zabavnih vsebin bi bila skoraj polovica (47 %) respondentov pripravljena vsebine brez oglasov žrtvovati za model, podprt z oglasi. Na vprašanje, če bi bili v zameno za brezplačne vsebine pripravljeni žrtvovati zasebnost osebnih podatkov, pa je pritrdilno odgovorilo le 13 % opazovanih uporabnikov.

V raziskavi so še ugotovili, da določeni posamezniki sicer izpostavljajo pomen zasebnosti, vendar pa hkrati na spletu delujejo na način, ki se z omenjeno trditvijo ne sklada. Dobra polovica (58 %) vprašanih sicer meni, da so družabna omrežja le ena od oblik zabave, hkrati pa so tovrstna omrežja najboljši primer žrtvovanja zasebnosti za brezplačne vsebine.

Spletna družabna omrežja zgolj z zabavo v največji meri (73 %) pogojujejo uporabniki v starostni skupini od 18 do 24 let. Ta delež se starostjo zmanjšuje, med uporabniki od 50 do 54 let znaša 43 %.

Vir: eMarketer, 26.5.2010

Vir slike: Defrance.co.uk

Datum 01.06.2010
Print