Naslov Prva slovenska legalna spletna igralnica

Casino Kobarid je z letošnjim majem začel ponujati prvo legalno spletno igralnico v Sloveniji, pišejo Finance.

Na Ministrstvu za finance so pojasnili, da je za spletno prirejanje posebnih iger na srečo do sedaj zaprosilo že več družb, ki imajo koncesijo za igralnico. Aneks h koncesijski pogodbi je bil zaenkrat sklenjen le s Hitovo neodvisno družbo Casino Kobarid. Matični Hit je spletne igre sicer pričel že januarja 2008, a obratuje le v Italiji.

V prvih dneh obratovanja slovenske spletne igralnice se je prijavilo skoraj 200 igralcev, njihova vplačila pa so dobitke presegla za približno 1000 evrov. Kakšna bosta odziv in zaslužek v prihodnosti se bo še pokazalo, pri Casino Kobarid pa pričakujejo, da bodo do konca leta imeli 200.000 evrov realizacije.

Vir: Matejčič, Katarina. Aurora - legalna slovenska igralnica. Finance.si, 8.6.2010

Vir slike: gambling911

Datum 08.06.2010
Print